Lễ ký kết hợp tác đầu tư giữa Khang Điền và Prudential vào Villa Park

Lễ ký kết hợp tác đầu tư giữa Khang Điền và Prudential vào Villa Park
Ngày 20/04/2010 Khang Điền đã chính thức ký kết hợp tác đầu tư cùng Prudential cho dự án Villa Park tại khách sạn Intercontinental Asiana SaiGon. Đây là bước khởi đầu của sự hợp tác lâu dài giữa Prudential và Khang Điền.
Trang 2 / 2 « 1 2