Chuẩn bị đưa hầm Thủ Thiêm vượt sông vào sử dụng

31/05/2011, 10:33
Dự kiến đến tháng 9-2011 khi hạng mục hầm Thủ Thiêm được đưa vào sử dụng, toàn tuyến Đông Tây dài 13,4km sẽ được thông suốt.

Ngày 31-05-2011 Sở Giao thông vận tải họp bàn về Phương án tổ chức giao thông qua hầm Thủ Thiêm để chuẩn bị đưa hầm vượt sông vào sử dụng. Dự kiến đến tháng 9-2011 khi hạnh mục hầm Thủ Thiêm được đưa vào sử dụng, toàn tuyến Đông Tây dài 13,4km sẽ được thông suốt.

Công trường hầm dìm Thủ Thiêm (Tp.HCM) hiện đang trong giai đoạn thi công khẩn trương các hạng mục lắp đặt hệ thống chiếu sáng, kiểm tra các hạng mục thoát nước, thông gió….

 


Theo Bảo Hạnh

Đại đoàn kết