Sân tennis được xây dựng hiện đại giúp bản thỏa sức tập luyện.